زعفران پوشال ممتاز

زعفران پوشال ممتاز

۳۵,۰۰۰ تومان

عدم موجودی

شناسه

زعفران پوشال، توسط خود کشاورزان خشک و فراوری میگردد لذا فاقد هرگونه افزودنی و تقلب بوده و خریداران و تجار خارجی نیز این شکل از زعفران را برای خرید ترجیح میدهند

واحد: هر مثقال
دسته بندی:

نظر شما